Regulamin warsztatˇw HAPS Workshop

Zapraszamy do zapoznania siŕ z regulaminem.
Rozdzia┼é 1. Postanowienia og├│lne Ilekro─ç w niniejszych Zasadach stosuje si─Ö poni┼╝sze okre┼Ťlenia i definicje, nale┼╝y je rozumie─ç, jak nast─Öpuje: Konsument - Zamawiaj─ůcy, kt├│ry jest osob─ů fizyczn─ů zawieraj─ůc─ů z Organizatorem Umow─Ö o Us┼éugi Szkoleniowe, w celach niezwi─ůzanych z jego dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů. Organizator - "AGORA" - AGORA Sp├│┼éka Akcyjna z siedzib─ů w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, NIP 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 59944, kapita┼é zak┼éadowy w wysoko┼Ťci: 47.665.426 z┼é wp┼éacony w ca┼éo┼Ťci, adres internetowy www.agora.pl, wydawca Portalu; Regulamin - regulamin ┼Ťwiadczenia Us┼éug Szkoleniowych przez AGORA Sp├│┼éka Akcyjna z siedzib─ů w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, kt├│rego postanowienia zawarte s─ů w niniejszym dokumencie. Regulamin okre┼Ťla prawa i obowi─ůzki Organizatora i Zamawiaj─ůcego. Strona Internetowa - strona internetowa administrowana przez Organizatora, na kt├│rej udost─Öpniane s─ů informacje na temat Szkole┼ä oraz formularz zg┼éoszeniowy, umieszczona pod adresem internetowym: http://haps.gazeta.pl/warsztaty Szkolenie - jednodniowe spotkanie maj─ůce w nazwie s┼éowo "szkolenie" lub "warsztaty" lub "seminarium" lub konferencja" organizowane przez Organizatora. Uczestnik - wskazana przez Zamawiaj─ůcego osoba fizyczna uczestnicz─ůca w Szkoleniu lub Konferencji. Umowa o Us┼éugi Szkoleniowe - Umowa zawierana pomi─Ödzy Organizatorem a Zamawiaj─ůcym po otrzymaniu przez Zamawiaj─ůcego potwierdzenia wpisania Uczestnika lub Uczestnik├│w na list─Ö uczestnik├│w, kt├│rej przedmiotem jest ┼Ťwiadczenie przez Organizatora Us┼éug Szkoleniowych w zamian za wynagrodzenie. Tre┼Ť─ç Umowy o Us┼éugi Szkoleniowe wyznacza niniejszy Regulamin, formularz zg┼éoszeniowy oraz oferta konkretnego Szkolenia lub Konferencji, kt├│rej organizacji dotyczy dana Umowa o Us┼éugi Szkoleniowe. Us┼éugi Szkoleniowe - og├│┼é dzia┼éa┼ä podejmowanych przez Organizatora, zwi─ůzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkole┼ä i Konferencji, w tym przede wszystkim organizacja miejsca ich odbycia oraz prowadzenie rejestracji Zamawiaj─ůcych i Uczestnik├│w. Zamawiaj─ůcy - pe┼énoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kieruj─ůca Uczestnika do udzia┼éu w Szkoleniu lub Konferencji. Rozdzia┼é 2. Zg┼éoszenie Organizator zajmuje si─Ö ┼Ťwiadczeniem Us┼éug Szkoleniowych. Organizator oferuje Zamawiaj─ůcym rejestracj─Ö w planowanych Konferencjach/ Szkoleniach, o kt├│rych informacje zamieszczone s─ů na Stronie Internetowej. Konferencje organizowane w oparciu o indywidualne zam├│wienie nie s─ů obj─Öte zakresem niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu rejestracji na Konferencj─Ö/Szkolenie. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu/Konferencji jest dokonanie rejestracji: drog─ů elektroniczn─ů, poprzez wys┼éanie maila na adres haps@agora.pl Z┼éo┼╝enie zg┼éoszenia uczestnictwa w Szkoleniu/Konferencji jest r├│wnoznaczne z akceptacj─ů przez Zamawiaj─ůcego warunk├│w Szkolenia/Konferencji wynikaj─ůcych z zamieszczonej na Stronie Internetowej oferty, informacji zawartych w mailu zwrotnym (rejestracyjnym) oraz og├│lnych warunk├│w zawartych w Regulaminie i Polityce Prywatno┼Ťci, Zawarcie umowy skutkuje obowi─ůzkiem terminowego uregulowania p┼éatno┼Ťci.  Rozdzia┼é 3. Wpisanie na list─Ö uczestnik├│w W ci─ůgu dw├│ch dni roboczych od dor─Öczenia Organizatorowi formularza zg┼éoszenia Organizator prze┼Ťle Zamawiaj─ůcemu (za po┼Ťrednictwem e-maila), potwierdzenie wpisania Uczestnika na list─Ö uczestnik├│w Szkolenia/Konferencji Z┼éo┼╝enie zg┼éoszenia uczestnictwa w Szkoleniu/Konferencji i jego potwierdzenie przewidziane w ust. 1 jest jednoznaczne z zawarciem Umowy o Us┼éugi Szkoleniowe pomi─Ödzy Zamawiaj─ůcym a Organizatorem. Imienne potwierdzenie wpisania na list─Ö uczestnik├│w Szkolenia/Konferencji gwarantuje rezerwacj─Ö miejsca dla Uczestnika w Szkoleniu/Konferencji. Po z┼éo┼╝eniu zg┼éoszenia, jednak nie p├│┼║niej ni┼╝ 5 dni roboczych przed terminem Szkolenia/Konferencji, Zamawiaj─ůcy otrzyma "Dodatkowe informacje dotycz─ůce uczestnictwa" zawieraj─ůce m.in. miejsca ┼Ťwiadczenia us┼éugi i programie Szkolenia/Konferencji (dalej "Dodatkowe Informacje"). Zamawiaj─ůcy zobowi─ůzuje si─Ö przekaza─ç Dodatkowe Informacje wszystkim Uczestnikom, kt├│rych Zamawiaj─ůcy zg┼éosi┼é do udzia┼éu w Szkoleniu/Konferencji. Rozdzia┼é 4. P┼éatno┼Ť─ç P┼éatno┼Ť─ç za Szkolenie/Konferencj─Ö powinna zosta─ç uregulowana w terminie do dnia odbywania si─Ö Szkolenia/Konferencji. Podstaw─ů p┼éatno┼Ťci za Szkolenie/Konferencj─Ö jest informacja przes┼éana drog─ů mailow─ů na adres zamawiaj─ůcego - zawieraj─ůca kwot─Ö i numer konta Organizatora Informacja b─Öd─ůca podstaw─ů p┼éatno┼Ťci zostanie przes┼éana 2 dni robocze po otrzymaniu zg┼éoszenia Nieuregulowanie p┼éatno┼Ťci nie jest r├│wnoznaczne z odst─ůpieniem lub wypowiedzeniem Umowy o Us┼éugi Szkoleniowe przez Zamawiaj─ůcego. W przypadku uregulowania p┼éatno┼Ťci, faktura VAT zostanie wystawiona w ci─ůgu 7 dni po zaksi─Ögowaniu wp┼éaty na koncie Organizatora i przes┼éana na adres Zamawiaj─ůcego W przypadku odwo┼éania Szkolenia/Konferencji kwota wp┼éacona na konto Organizatora zostanie zwr├│cona na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj─ůcego niezw┼éocznie, najp├│┼║niej w terminie 14 dni roboczych od momentu podj─Öcia decyzji przez Organizatora o odwo┼éaniu Szkolenia/Konferencji. Rozdzia┼é 5. Rezygnacja Zamawiaj─ůcy ma prawo zrezygnowania z Us┼éug Szkoleniowych. Przepisy niniejszego rozdzia┼éu stosowane s─ů zar├│wno do przypadk├│w w kt├│rych dochodzi do ca┼ékowitej rezygnacji z udzia┼éu w Szkoleniu/Konferencji, jak r├│wnie┼╝ zmniejszenia liczby zg┼éoszonych Uczestnik├│w. Rezygnacja z udzia┼éu w Szkoleniu/Konferencji mo┼╝e zosta─ç zg┼éoszona mailowo na adres haps@agora.pl Z┼éo┼╝enie rezygnacji z udzia┼éu w Szkoleniu/Konferencji nie p├│┼║niej ni┼╝ 14 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia/Konferencji nie poci─ůga za sob─ů ┼╝adnych obci─ů┼╝e┼ä finansowych (decyduje potwierdzenie otrzymania rezygnacji drog─ů mailow─ů). W przypadku z┼éo┼╝enia rezygnacji w terminie p├│┼║niejszym ni┼╝ 14 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia/Konferencji, Organizator zastrzega sobie prawo do obci─ů┼╝enia Zamawiaj─ůcego pe┼énymi kosztami Szkolenia/Konferencji, z zastrze┼╝eniem mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania przez Konsument├│w z prawa odst─ůpienia wskazanego w rozdziale 7 Regulaminu. W przypadku braku z┼éo┼╝enia rezygnacji zgodnie z przepisami rozdzia┼éu 5, Organizator obci─ů┼╝y Zamawiaj─ůcego pe┼énymi kosztami Szkolenia/Konferencji. W przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci uczestnictwa w Szkoleniu/Konferencji z przyczyn niezale┼╝nych od danego Uczestnika, Organizator dopuszcza mo┼╝liwo┼Ť─ç udzia┼éu w Szkoleniu/Konferencji innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiaj─ůcego. Zapisy niniejszego rozdzia┼éu stosuje si─Ö do Zamawiaj─ůcego b─Öd─ůcego Konsumentem w przypadku, gdy nie maj─ů zastosowania postanowienia rozdzia┼éu 7. Rozdzia┼é 6. Post─Öpowanie reklamacyjne Zamawiaj─ůcy ma prawo do sk┼éadania reklamacji dotycz─ůcych Us┼éug Szkoleniowych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zako┼äczenia Szkolenia/Konferencji, a w przypadku gdy Szkolenie/Konferencja nie odby┼éy si─Ö - od daty, w kt├│rej Szkolenie/Konferencja mia┼éy si─Ö odby─ç. Reklamacje Us┼éug Szkoleniowych nale┼╝y zg┼éasza─ç w formie mailowej na adres: haps@agora.pl Zg┼éoszenie reklamacyjne powinno zawiera─ç: w przypadku, gdy Zamawiaj─ůcy jest osob─ů prawn─ů: nazw─Ö, adres siedziby, przedmiot reklamacji (nazwa us┼éugi, termin i miejsce realizacji itp.), uzasadnienie reklamacji, oczekiwania Zamawiaj─ůcego wobec Organizatora w przypadku, gdy Zamawiaj─ůcy jest osob─ů fizyczn─ů: imi─Ö i nazwisko Zamawiaj─ůcego, adres zamieszkania Zamawiaj─ůcego, przedmiot reklamacji (nazwa us┼éugi, termin i miejsce realizacji itp.), uzasadnienie reklamacji, oczekiwania Zamawiaj─ůcego wobec Organizatora. Zg┼éoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie p├│┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zg┼éoszenia reklamacji. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, je┼╝eli reklamacja zostanie z┼éo┼╝ona po przekroczeniu terminu, o kt├│rym mowa w ust 1. Organizator ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç wzgl─Ödem Zamawiaj─ůcego Konsumenta za szkod─Ö, kt├│r─ů ten poni├│s┼é w wyniku niewykonania lub nieprawid┼éowego wykonania Us┼éug Szkoleniowych. Rozdzia┼é 7. Odst─ůpienie od Umowy Zgodnie z tre┼Ťci─ů ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Zamawiaj─ůcy b─Öd─ůcy Konsumentem (osob─ů fizyczn─ů zawieraj─ůc─ů z Organizatorem Umow─Ö o Us┼éugi Szkoleniowe) ma mo┼╝liwo┼Ť─ç odst─ůpienia od Umowy o Us┼éugi Szkoleniowe w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odst─ůpienia od Umowy o Us┼éugi Szkoleniowe nie przys┼éuguje Konsumentowi w przypadku ┼Ťwiadczenia Us┼éug Szkoleniowych rozpocz─Ötych, za zgod─ů Konsumenta, przed up┼éywem 14 dni kalendarzowych terminu wskazanego w zdaniu poprzednim. O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu musi zosta─ç z┼éo┼╝one na adres e-mail: haps@agora.pl W przypadku odst─ůpienia od Umowy o Us┼éugi Szkoleniowe Organizator niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od Umowy o Us┼éugi Szkoleniowe, zwr├│ci wp┼éat─Ö dokonan─ů przez Zamawiaj─ůcego na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj─ůcego. Prawo do odst─ůpienia nie przys┼éuguje w przypadku gdy przed up┼éyni─Öciem terminu wskazanego w ust. 1, Organizator wykona w pe┼éni Us┼éug─Ö Szkoleniow─ů za wyra┼║n─ů zgod─ů Zamawiaj─ůcego poinformowanego przez rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu Us┼éugi Szkoleniowej przez Organizatora Zamawiaj─ůcy utraci prawo odst─ůpienia od Umowy o Us┼éugi Szkoleniowe. Rozdzia┼é 8. Zmiana warunk├│w Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wyst─ůpienia przynajmniej jednej z poni┼╝ej wskazanych wa┼╝nych przyczyn (katalog zamkni─Öty) zmiana przepis├│w prawa reguluj─ůcych ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů przez Organizatora, wp┼éywaj─ůca na wzajemne prawa i obowi─ůzki okre┼Ťlone w Umowie o Us┼éugi Szkoleniowe zawieranej pomi─Ödzy Organizatorem a Zamawiaj─ůcym. konieczno┼Ť─ç dostosowania dzia┼éalno┼Ťci Organizatora do nakaz├│w, orzecze┼ä, postanowie┼ä lub wytycznych wynikaj─ůcych z: decyzji w┼éa┼Ťciwego w zakresie dzia┼éalno┼Ťci Organizatora organu administracji publicznej lub orzeczenia s─ůdowego znajduj─ůcego zastosowanie w zakresie dzia┼éalno┼Ťci Organizatora wp┼éywaj─ůcego na wzajemne prawa i obowi─ůzki okre┼Ťlone w Umowie o Us┼éugi Szkoleniowe, zawieranej pomi─Ödzy Zamawiaj─ůcym a Organizatorem; zmiana sposobu ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů przez Organizatora spowodowana wy┼é─ůcznie wzgl─Ödami technicznymi lub technologicznymi (w szczeg├│lno┼Ťci aktualizacji Wymaga┼ä Technicznych lub Zmiana adresu Strony Internetowej); po┼é─ůczenie, podzia┼é albo przekszta┼écenie Organizatora lub zmiana innych danych Organizatora okre┼Ťlonych rozdziale 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Us┼éugodawca udost─Öpni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikacj─Ö na Stronie Internetowej. Nowy tekst Regulaminu zostanie r├│wnie┼╝ przes┼éany drog─ů mailow─ů do Zamawiaj─ůcych, na kt├│rych Umowy o Us┼éugi Szkoleniowe maj─ů wp┼éyw zmiany wprowadzone do Regulaminu. W tym przypadku informacja o wprowadzeniu zmian wraz z nowym tekstem Regulaminu zostanie przes┼éana na adres e-mail podany przez Zamawiaj─ůcego przy rejestracji. W przypadku, w kt├│rym po zawarciu Umowy o Us┼éugi Szkoleniowe z Zamawiaj─ůcym, Organizator zmieni warunki Umowy o Us┼éugi Szkoleniowe, Zamawiaj─ůcy ma prawo po zapoznaniu si─Ö z nowymi warunkami zaakceptowa─ç je lub w terminie 14 dni od momentu przekazania informacji o zmienionych warunkach odst─ůpi─ç od Umowy o Us┼éugi Szkoleniowe poprzez z┼éo┼╝enie o┼Ťwiadczenia Organizatorowi. Wz├│r o┼Ťwiadczenia stanowi Za┼é─ůcznik nr 1 do Regulaminu. Przez zmian─Ö warunk├│w Umowy o Us┼éugi Szkoleniowe nale┼╝y rozumie─ç przede wszystkim zmian─Ö miejsca i daty odbywania Szkolenia/Konferencji, ceny oraz tematyki Szkolenia/Konferencji lub zmian─Ö tre┼Ťci Regulaminu. W przypadku, gdy zmiana warunk├│w Umowy o Us┼éugi Szkoleniowe po┼é─ůczona jest z konieczno┼Ťci─ů uzyskania dodatkowej p┼éatno┼Ťci od Zamawiaj─ůcego b─Öd─ůcego Konsumentem, Organizator zobowi─ůzany jest uzyska─ç wyra┼║n─ů zgod─Ö takiego Zamawiaj─ůcego na dokonanie dodatkowej p┼éatno┼Ťci. Rozdzia┼é 9. Odwo┼éanie Szkolenia lub Konferencji Organizator zastrzega sobie prawo do odwo┼éania Szkolenia/Konferencji najp├│┼║niej na 10 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia/Konferencji. Niezw┼éocznie po podj─Öciu decyzji o odwo┼éaniu Szkolenia/Konferencji, Organizator poinformuje Zamawiaj─ůcych o odwo┼éaniu Szkolenia/Konferencji drog─ů pocztow─ů, mailow─ů lub telefoniczn─ů. W przypadku poinformowania Zamawiaj─ůcych o odwo┼éaniu Szkolenia/Konferencji drog─ů telefoniczn─ů, informacja ta zostanie dodatkowo przes┼éana drog─ů mailow─ů lub pocztow─ů. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Szkolenia/Konferencji. Ostateczny program dost─Öpny jest 5 dni przed terminem Szkolenia/Konferencji. Rozdzia┼é 10. Dane osobowe Dane osobowe Zamawiaj─ůcych, w tym Konsument├│w i Uczestnik├│w b─Öd─ů, przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator, czyli AGORA" - AGORA Sp├│┼éka Akcyjna z siedzib─ů w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, NIP 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 59944, kapita┼é zak┼éadowy w wysoko┼Ťci: 47.665.426 z┼é wp┼éacony w ca┼éo┼Ťci, adres internetowy www.agora.pl, wydawca Portalu; Dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane w celu realizacji udost─Öpnianych przez Organizatora us┼éug lub produkt├│w, w tym zawarcia umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éugi, przyj─Öcia zg┼éosze┼ä i koordynacji Szkole┼ä i Konferencji, dokonania niezb─Ödnych rozlicze┼ä, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a tak┼╝e marketingu towar├│w i us┼éug w┼éasnych Organizatora (w formie tradycyjnej), a w przypadku wyra┼╝enia odr─Öbnych zg├│d - w celach obj─Ötych o┼Ťwiadczeniem. Podanie danych jest dobrowolne i ka┼╝dej osobie przys┼éuguje prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych i ich poprawiania. Rozdzia┼é 11. Informacje dodatkowe Na ┼╝yczenie Zamawiaj─ůcego mo┼╝liwa jest organizacja szkolenia zamkni─Ötego (in company). Zasady realizacji takiego szkolenia regulowane s─ů odr─Öbn─ů umow─ů zawieran─ů z konkretnym Zamawiaj─ůcym. Organizator dopuszcza mo┼╝liwo┼Ť─ç organizacji szkole┼ä na zasadach odmiennych od okre┼Ťlonych w niniejszych. W takim przypadku wi─ů┼╝─ůce s─ů warunki okre┼Ťlone w tre┼Ťci oferty Organizatora i zam├│wienia Zamawiaj─ůcego, a niniejsze og├│lne warunki wi─ů┼╝─ů strony w takim zakresie, w jakim nie pozostaj─ů w sprzeczno┼Ťci z postanowieniami oferty i zam├│wienia. Prawem w┼éa┼Ťciwym dla zawarcia Umowy o Us┼éugi Szkoleniowe, jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a s─ůdami s─ůdy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba ┼╝e co innego wynika z bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa. Ewentualne spory pomi─Ödzy Organizatorem a Zamawiaj─ůcym, nieb─Öd─ůcym jednocze┼Ťnie Konsumentem zostaj─ů poddane s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Organizatora. Wyb├│r prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepis├│w, kt├│rych nie mo┼╝na wy┼é─ůczy─ç w drodze umowy pomi─Ödzy Organizatorem a Konsumentem, na mocy prawa kt├│re zgodnie z w┼éa┼Ťciwymi regulacjami by┼éoby w┼éa┼Ťciwe w przypadku braku wyboru. Tre┼Ť─ç Regulaminu jest dost─Öpna dla Zamawiaj─ůcych i Uczestnik├│w bezp┼éatnie pod nast─Öpuj─ůcym adresem URL: http://haps.gazeta.pl/haps/1,151123,22464815,warsztaty-stylizowania-dan-haps-workshop.html gdzie mog─ů oni go w ka┼╝dym czasie przegl─ůda─ç.